Ritningshantering

Ritningsförteckningsmall och leverans-PM

För att underlätta vår ritningshantering och leveranslogistik vill vi att en ritningsförteckning baserad på vår mall medföljer alla leveranser av bygghandlingar eller relationsritningar.

Anvisningar för ritningsdokumentation

NBF Fastighets AB lägger stor vikt vid att kunna marknadsföra lokaler med hjälp av befintligt ritningsmaterial. Hyresgästernas växlande behov skall snabbt tillgodoses och nya potentiella hyresgäster skall snabbt kunna få ett beslutsunderlag. För att tillgodose dessa krav måste ritningar och annan dokumentation hålla hög kvalitet och upprättas och hanteras på ett strukturerat sätt .

Ritningshuvud

Vår ritningslogistik bygger på att det finns korrekta uppgifter i ritningshuvudet på våra ritningar. För att säkerställa att alla ritningar bär med sig rätt information har vi tagit fram ett standardiserat ritningshuvud, som ska finnas på samtliga ritningar som levereras in till oss

Ritningsarkiv

Vi uppdaterar vårt ritningsarkiv kontinuerligt. I arkivet ligger CAD-riningar i DWG-format och i förekommande fall inskannade ritningar. För att få tillgång till arkivet krävs inloggning. Kontakta projektledaren vid behov av access.