Om oss

Vi förädlar, förvaltar och hyr ut lokaler för kontor, butiker och restauranger i kvarteret Hackspetten, mitt emot stadshuset i Luleå.  

Bland våra hyresgäster hittar du företag i alla storlekar. Allt från större rikstäckande bolag till mindre enmansföretag.

Vårt kontor finns centralt i kvarteret. Det innebär att vi kan ge dig som hyresgäst personlig och snabb service. Reparationer, underhåll och övrig fastighetsservice utförs på entreprenad.
Genom våra regelbundna och populära hyresgästträffar håller vi dialogen levande samtidigt som hyresgästerna lär känna varandra.

Med hållbarhet i fokus
Vår ambition är alltid att förvalta och förädla lokalerna med hållbarhet i fokus. Här är vi kreativa och försöker hitta sätt som är gynnsamt för både människa, miljö och ekonomi. Vi investerar inte bara för oss själva, utan för att våra hyresgäster ska kunna arbeta mer hållbart. Det leder i slutändan till positiva samhälleliga effekter.
Vi jobbar bland annat med:

Fossilfri värme
Vi köper in 100 procent fossilfri fjärrvärme från Luleå Energi. Det ger oss möjlighet att ta vara på restvärme och sänka temperaturen för värmeproduktionen i våra fastigheter.

Klimatsmart kyla
Genom fjärrkyla från Luleälvens kalla vatten minskar vi vårt klimatavtryck.
Fjärrkylan är som fjärrvärme, fast tvärtom. Det är en smart och miljövänlig teknik där vi nyttjar naturliga temperatursänkor som sjöar och vattendrag för vårt komfort- och processbehov.

Grön el
Sedan 2015 köper vi även in vattenkraftproducerad el med EPD från Luleå Energi.
EPD, Environmental Product Declaration, är en av AB Svenska Miljöstyrningsrådets registrerade och certifierade miljövarudeklarationer med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning.