Hackspetten 25 historia

Det som idag är kvarteret Hackspetten har en lång historia bakom sig tillsammans med Norrbottens Byggmästareförening. Från 1959 till idag har föreningens del av Hackspetten vuxit från två kontorslokaler till 20 000 kvm lokalyta.

1959

Norrbottens Byggmästareförening tar beslutet att köpa fastigheterna Hackspetten 5 och 13 längs Storgatan i Luleå. Det för att bygga ett affärs-och kontorshus. Vi den här tiden hade nämligen länets och mätningskontorets verksamhet ökat så pass mycket att större kontorslokaler behövdes.

Entreprenör för projektet var Aug. Larsson & söner Byggnads AB från Piteå. Byggnationerna påbörjades 1960 med inflyttning i april 1961.

1968

Norrbottens Byggmästareförening köper in ytterligare en tomtmark inom kvarteret. Två sammanbyggda kontorsbyggnader byggs i direkt anslutning till befintlig fastighet. Även garage och parkeringsplatser för 200 bilar skapas.

Entreprenör var byggnadsaktiebolaget Hallström & Nisses.
Den del som löper längs Storgatan och Tullgatan ska ägas av föreningen och fastigheten längs Skeppsbrogatan ska ägas av Anders Nisses fastighets AB. Byggnaderna är på fyra respektive tre våningar med inflyttning i oktober 1969 och hösten 1970.

 1976

Norrbottens Byggmästareförening köper byggnaden längs Skeppsbrogatan av Anders Nisses Fastighets AB. Allt eftersom hyresgästerna expanderar sina verksamheter byggs fastigheterna på med ytterligare en våning.

1986

En tillfällig paviljong med 44 rum inne på gården byggs och hyrs ut ända till slutet av 1997. Därefter används den en kortare tid som kontor och arbetarbarack vid ombyggnader i befintliga byggnader, innan den sedan säljs för avflyttning.

1987

Norrbottens Byggmästareförening köper sparbankshuset Hackspetten 18. Konsortiet Hallström & Nisses Bygg AB och SIAB AB utför omfattande reparationer och påbyggnader efter hyresgästernas behov. Föreningens hela fastighet i kvarteret får därefter fastighetsbeteckningen Hackspetten nr 25.