Våra lokaler

Totalt förvaltar vi 20 000 kvm lokalyta.
Lokalerna kan i de flesta fall anpassas efter just din verksamhet.

Här finns både större lokaler och mindre kontor i kontorskollektiv/coworking space.

I kvarteret finns även garage, parkeringsplatser och konferenslokaler som i första hand kan bokas av våra hyresgäster.

Genom våra regelbundna och populära hyresgästträffar håller vi dialogen levande samtidigt som hyresgästerna lär känna varandra.