Brandskydd

Här nedan hittar du en beskrivning hur vi arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet, SBA och ritningar som en hjälp för er egenkontroll av vårt brandskyddsarbete. I SBA-dokumentet framgår vilket ansvar ni har som hyresgäster för fastighetens brandskydd.