16.05.2023

Klimatsmart kvarter

Ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete är att försörja fastigheten på ett miljövänligt sätt. Nu har vi tecknat ett avtal med Luleå Energi, som garanterar att all el som levereras till Kvarterer Hackspetten produceras med vattenkraft. Klimatsmart helt enkelt.