18.05.2020

Fjärrvärme och fjärrkyla

I vår ambition att minska vårt klimatavtryck och öka komforten för våra hyresgäster har vi beslutat att ansluta fastigheten till fjärrkylning via Luleå Energi under 2020. Det innebär att fastigheten kommer att ha energieffektiv kylförsörjning från Luleå älv under kommande somrar.

Parallellt med installation av fjärrkylan kommer Luleå Energi att förnya delar av fjärrvärmenätet och arbetet kommer att pågå från v.19 till oktober utmed storgatan – tullgatan – skeppsbrogatan. Det innebär begränsade parkeringsmöjligheter under juni-oktober.

Etapp 1:  start v.19 – mitten på juni
Etapp 2: mitten på juni – mitten på juli
Etapp 3: mitten på juli – oktober

Alla trottoarer kommer att vara öppna under arbetet och för att minska buller och damm kommer schaktarbetena skärmas av med så kallade soundgards. Det är givetvis svårt att undvika störningar för omgivningen och vi vädjar om överseende och tålamod samt ser fram emot en rejäl komforthöjning sommaren 2021.