Westberg Psykologkonsult AB

Westberg Psykologkonsult AB Erbjuder tjänster till företag/organisationer vid rekryteringssammanhang med psykologisk testning /bedömning (second opinion). Psykologisk utredning vid arbetsförmågebedömningar. Krisbearbetning. Insatser inom organisation och social arbetsmiljö. Stresshantering. Utredning av kränkande särbehandling och psykologisk behandling.

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige