Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnad. Vi representerar cirka 1 000 medlemsföretag med runt 10 000 anställda.

Kontakt:
magnus.sandestal@pvforetagen.se
0920-260921

Adress:
Storgatan 11
972 38, Luleå

pvforetagen.se