Keller Grundläggning AB

Keller är en globalt verksam entreprenör specialiserad inom geoteknik och grundades 1860. Keller har idag över 10 000 anställda globalt. I Sverige har Keller även kontor i Stockholm och Göteborg utöver Luleå. Exempel på tjänster är bl.a. markförbättring, injektering, djupgrundläggningar, spont och marina konstruktioner.

Kontakt:
Per.vedin@keller.com
073-085 80 23

Adress:
Storgatan 7, plan 2
972 38,  Luleå

kellergrundlaggning.se