AUT Consulting AB

Konsult inom arbetsmiljö, har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom många olika branscher. Genomför utbildningar inom arbetsmiljö samt olika utbildningar inom transportbranschen, t.ex. YKB. Utför revisioner av ISO ledningssystem för miljö och kvalitet inom transportbranschen. Kan även delta i uppbyggnaden av ledningssystem samt agera som intern revisor.

Kontakt:
+4670 253 02 21

Adress:
Storgatan 11
972 38, Luleå