AUT Consulting AB

Konsult inom arbetsmiljö, har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom många olika branscher. Genomför utbildningar inom arbetsmiljö samt olika utbildningar inom transportbranschen, t.ex. YKB. Utför revisioner av ISO ledningssystem för miljö och kvalitet inom transportbranschen. Kan även delta i uppbyggnaden av ledningssystem samt agera som intern revisor.

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

070 – 253 02 21

http://www.autconsulting.se/