Norrbottens Kommuner

Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad röst, hemma och ute i världen.

Skeppsbrogatan 6
97238, Luleå
Sverige

https://www.norrbottenskommuner.se/