FCV Sverige

FCV står för fördomsfritt CV, arbetar integrerande över gränserna mellan olika branscher, sektorer och aktörer via social innovation och samverkan. I företaget finns kompetens och lång erfarenhet inom studie- och yrkesvägledning, arbetsförmedling och kompetensutveckling. Vi skapar produkter, tjänster och projekt främst riktade mot målgruppen unga vuxna som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden.

Storgatan 11
972 38, Luleå
Sverige

http://www.fcvsverige.se