Clustera Sverige AB

Clustera arbetar med att matcha ut människor på arbetsmarknaden eller vidare till utbildning. Vi har under lång tid levererat matchningstjänster framgångsrikt resultat. Vårt mål är att bidra till minskad arbetslöshet genom individanpassat stöd och stort engagemang. Vi arbetar med olika verktyg för att coacha, utbilda, rusta och utveckla olika människor för att kunna placera dom på rätt arbete eller utbildning.

Storgatan 11
97238, Luleå
Sverige

https://clustera.se/